Aktuality

Svätý rok milosrdenstva aj v Compostele

V Santiago de Compostela otvorí Jubilejný rok Božích Milostí v nedeľu 13. decembra 2015 kompostelský arcibiskup Mons. Julián Barrio Barrio otvorením Svätej Brány (la Puerta Santa). Jubilejný rok skončí v nedeľu 20. novembra 2016, na sviatok Krista Kráľa zatvorením Svätej Brány, ktorá zostane zatvorená až do Jubilejného Kompostelského roka 2021. Počas Jubilejného roka Božích Milostí pútnici môžu získať rovnaké odpustky ako počas Jubilejných rokov Kompostelských.

Viac tu: Web stránka katedrály v Compostle

Svätý rok milosrdenstva aj v Compostele

Zoznam noviniek