Aktuality

Memorandum s Klubom slovenských turistov

V týchto dňoch naše OZ podpísalo memorandum o spolupráci s Klubom slovenských turistov. Keďže väčšina trasy Svätojakubskej cesty vedie po turistických chodníkoch, vnímame to ako dôležitý medzník vo vyznačení cesty na Slovensku. Zároveň sa takýmto spôsobom môže pomôcť k zachovaniu či obnove turistických chodníkov.

Aktuality / Memorandum s Klubom slovenských turistov
Aktuality / Memorandum s Klubom slovenských turistov

Zoznam noviniek