Naše OZ

O nás

Naše občianske združenie bolo založené 28. júna v roku 2013 s cieľom obnoviť a propagovať Svätojakubskú cestu na Slovensku známu pod názvom Camino de Santiago.

Túto historickú trasu sa snažíme obnoviť pre novodobého pútnika, aby mal možnosť nájsť duchovnú obnovu, vytvoriť si čas a priestor pre spoznanie samého seba, aj krás našej krajiny. 

Partneri

Pri našej práci spolupracujeme s katolíckou Cirkvou, máme oficiálnu podporu Konferencie biskupov Slovenska. Ďalej spolupracujeme s Klubom slovenských turistov, VUC, krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, mestami a obcami. Snažíme sa prepájať jednotlivé subjekty a organizácie, a tak vytvárať synergické efekty na podporu rozvoja putovania a pútnického turizmu na Slovensku.  

Sme zakladajúcimi členmi Asociácie pútnických organizácií, ktorá je poverená Radou Konferencie biskupov Slovenska  na rozvoj pútnictva na Slovensku.

Symbol mušle

Symbolom Svätojakubskej cesty na Slovensku je žltá mušľa na modrom podklade. 

Mušla

Upozornenie

Radi by sme upozornili, že okrem nás vykonáva podobné aktivity aj iné združenie, ktorého cieľom je rozvoj tzv. Jakubskej cesty. O cieľoch a aktivitách tohto združenia nemáme žiadne informácie a preto nemôžeme podať pútnikom žiadne vysvetlenia či rady ohľadom ciest označených ako Jakubská cesta.