Partneri

Kľúčoví partneri pre rozvoj Svätojakubskej cesty na Slovensku

Konferencia biskupov Slovenska a jednotlivé biskupské úrady

Klub Slovenských turistov

Mestá a VUC

Mesto Košice

Mesto Gelnica

Mesto Levoča

Mesto Bratislava

Košický samosprávny kraj

Banskobystrický samosprávny kraj

Zahraniční partneri

Ultreia, oz. Česká republika

Maďarsko

Jacobsweg Rakúsko

Fedración española de Asociaciones de Camino de Santiago

Spolupracujúce subjekty

Dom Quo Vadis Bratislava

Perly gotickej cesty, n.o.