Trasa na Slovensku

Jednotlivé úseky

Trasa Svätojakubskej cesty na Slovensku z Košíc do Bratislavy je dlhá 603 km a je logicky rozdelená na tri geografické časti:

1. Východ

2. Stred 

3. Západ

1. Trasa na východnom Slovensku začína v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, pokračuje cez Gelnicu a Krompachy na Spiš, kde prechádza Spišským hradom a končí v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Tento prvý úsek je aj vyznačený a pripravený na putovanie. Je to prvý ucelený úsek, ktorý má dĺžku cca 100 km. Z Levoče potom bude trasa pokračovať cez Kežmarok do Vysokých Tatier a následne cez Liptovský Mikuláš na Donovaly.

Po vyznačenej trase je možné je putovať na úseku Levoča - Levoča.   

2. Trasa na strednom Slovensku začína na Donovaloch, pokračuje cez Banskú Bystricu a Zvolen do Banskej Štiavnice. Odtiaľ cez Štiavnické vrchy do Hronského Beňadiku.

Úsek má dlžku približne 150 km a je možné na ňom putovať po vyznačenej trase. 

3. Trasa na západnom Slovensku vychádza z kláštora v Hronskom Beňadiku a smeruje na západ do Topolčianok, odtiaľ na Zobor, Drážovce a Nitru. Z Nitry sa trasa dostáva na Podunajskú nížinu a cez Sereď a Trnavu prichádza do Malých Karpát, kde ponúka zastavenie na Červeneom kameni a v Marianke. Z Marianky následne do posledného mesta na trasa Svätojakubskej cesty - Bratislavy. Za štátnou hranicou sa napája na rakúsku Jakobsweg v dedine Wolfstahl. Okrem toho je možné prísť do Bratislavy z dediny Rajka, ktorá leží na maďarsko-slovenskej hranici. 

Tieto úseky sú momentálne vo fáze prípravy. Putovať je možné na trase Rajka-Bratislava-Wolfstahl.