Trasa Stredné Slovensko

25. júla 2017 na sviatok sv. Jakuba, apoštola sa na Donovaloch uskutočnilo požehnanie a slávnostné otvorenie úseku Donovaly - Tekovská Breznica. Celý úsek prechádza územím diecézy Banská Bystrica.

Trasa začína v penzióne Zornička na Donovaloch, kde sa pútnik môže ubytovať. Následne sa pokračuje s možnosťou zachádzky na pútne miesto Staré Hory. Prichádzame do Španej doliny a potom na predmestie Banskej Bystrice, do mestskej časti Jakub. Cez centrum Banskej Bystrice stúpame na kalváriu odkiaľ trasa pokračuje smerom na Sampor, kde sa dá zastaviť v benediktínskom kláštore.

Potom trasa pokračuje cez Zvolen, Pustý hrad do Banskej Štiavnice. Následne cez Štiavnické Bane a mieste tajchy do Tekovskej Breznice, kde sa napojí na úsek, ktorý pútnika privedie do Hronského Benadíku. 

Jednotlivé úseky