Trasa Západné Slovensko

Trasa na Západnom Slovensku vedie z Hronského Beňadíku do Nitry, následne do Trnavy a potom do Bratislavy. Cez hranicu pokračuje do Rakúska, kde sa napája v dedine Wolfstahl na rakúsku Jakobsweg. V mape je zakreslená ešte trasa z dediny Rajka do Bratislavy.

Dnes je riadne vyznačený úsek Z Rajky do Bratislavy a následne do Wolfstahlu. 

Jednotlivé úseky