Ako sa pripraviť

HomeAko sa pripraviť

Či už sa rozhodnete prejsť celú trasu alebo len jej časť, na tejto stránke sa dozviete všetky informácie o tom, ako sa pripraviť na svoju vlastnú púť Slovenskom po Svätojakubskej ceste.

Obsah stránky

Kto sa môže vydať na cestu
(kondícia, zdravie, vek)

Pozn.: Na najznámejšej svätojakubskej ceste Camino Frances bolo vidieť pútnikov od 5 do 87 rokov, pútnikov s barlami, pútnikov krívajúcich i inak telesne postihnutých.

Mám na to? Je jedna z prvých otázok mnohých pútnikov. Je to pochopiteľné. Netreba sa ale obávať – každý primerane zdravý človek v bežnej kondícii dokáže zvládnuť aj viac než 100km úsek rozdelený na etapy.  Takúto vzdialenosť je možné absolvovať aj bez prípravného tréningu. Vek pútnika a zdravotný stav treba samozrejme zohľadniť.

  • Je iba na každého osobnom rozhodnutí ako rýchlo bude kráčať, koľko etáp sa rozhodne spraviť, alebo či si nedá medzi etapami deň odpočinku. I samotný výber úseku môže znamenať etapy s ľahším alebo náročnejším terénom.
  • Platí, že pochod na chodníkoch sv. Jakuba nie je športovým pretekom.
  • V krajnom prípade,  ak ste nikdy nekráčali v kuse ani len 10km, je na mieste vopred si to vyskúšať a otestovať si tak nielen seba, ale i topánky v ktorých budete kráčať.
  • Trasa vedie civilizovaným územím a kedykoľvek v prípade problémov je možné ju prerušiť a po čase, alebo aj o rok sa vrátiť a pokračovať ďalej. Tento etapovitý prístup využívajú mnohí pútnici aj z dôvodu nedostatku voľného času na absolvovanie celej trasy naraz.

Najvhodnejší čas na začatie púte

Putovať sa dá prirodzene počas celého roka, no najvhodnejšie mesiace z pohľadu počasia sú máj, jún a september, október.

Vyraziť na trasu počas letných mesiacov júl, august  nemusí taktiež predstavovať žiadny problém. Treba však ráno vstávať skôr, aby okolo 13-tej hodiny bol dosiahnutý cieľ dennej etapy a pútnik sa vyhol horúčavám a poobedňajším búrkam.

Ostatné mesiace roka s kratšími dňami sú vhodnejšie pre skúsenejších a fyzicky zdatnejších pútnikov, ktorí sa vedia vysporiadať s nepriaznivejším počasím, ťažším terénom a aj ťažším batohom. Treba počítať aj s tým, že nie všetky ubytovacie zariadenia musia mať celoročnú prevádzku.

Sám alebo v skupine

Pozn.: Ak kráčajú dvaja, jeden má prevažujúcu motiváciu duchovno náboženskú, druhý berie cestu ako príležitosť na ľahký športový trek, alebo prázdninové dobrodružstvo, potom je veľmi pravdepodobné, že ani jednému sa nenaplnia očakávania o prežití výnimočnej atmosféry pútnickej cesty.

Rozhodnutie je veľmi subjektívne, niekomu vyhovuje samota, niekomu spoločnosť. Preto platí, že ani jeden spôsob putovania nie je zlý.

Väčšina skúsených pútnikov a sprievodcov ale odporúča skôr putovanie osamote. Osamote preto, že pravý pútnik putuje sám so sebou, svojimi myšlienkami a modlitbami. Nemusí sa prispôsobovať tempu zdatnejšieho pútnika, jeho potrebám a programu. Taktiež nájsť ubytovanie jednému je jednoduchšie než v skupine.

No súčasne aj platí, že putovanie by malo byť v prvom rade o duševnej pohode a keď pocit osamelosti z cesty by mal prevládať a vytvárať nepohodu až stres, napríklad v horských oblastiach je namieste vydať sa na cestu vo dvojici (príležitosť aj na prehĺbenie vzťahu), alebo malej skupinke (cesta ubehne rýchlejšie).

V  prípade dvojice, alebo skupinky je dôležité, aby motivácia na absolvovanie cesty bola u všetkých členov približne rovnaká.

Ako si vybrať trasu

Tip: Nakoľko trasa prechádza mnohými pútnickými miestami a miestami uctievania, javí sa ako praktické vybrať si 2-3 etapy a formou víkendového putovania po Svätojakubskej ceste navštíviť niektoré z týchto miest.

Na Slovensku je zatiaľ viac-menej v celku dobudovaná iba jedna trasa – z Košíc cez Trnavu do Bratislavy, kde sa napája na maďarskú a rakúsku sieť svätojakubských ciest. Druhá trasa z Turzovky do Trnavy je toho času v príprave (stav 2020).

Pútnik má dnes teda na výber buď prejdenie celej trasy (cca 650km), alebo si môže vybrať len niektorý úsek, ktorý spravidla obsahuje niekoľko celodenných etáp.

Výber iba konkrétneho úseku sa javí ako najprijateľnejšia forma putovania pre väčšinu zamestnaných záujemcov. Konkrétny úsek môže byť zvolený buď z pohľadu obťažnosti terénu, jeho dĺžky, alebo napr. zladenia s inými náboženskými aktivitami v miestach kadiaľ prechádza trasa pútnickej cesty.

Orientácia na ceste

Svätojakubská cesta je spravidla vedená po oficiálnom turistickom a cyklistickom značení, sú ale úseky, kde toto pravidlo nebolo možné dodržať a trasa ide terénom samostatne.

Aj napriek starostlivému značeniu odporúčame používať súbežne so sledovaním značiek v teréne aj mapu, bedeker, alebo digitálnu navigáciu v smartfóne.

Mapa

Je možné použiť ktorúkoľvek z bežných turistických máp, ktoré sú vo voľnom predaji.

Bedeker

Bedeker (knižný sprievodca) je pomôcka, ktorú je dobré mať zo sebou vždy, či už sa navigujeme mapou, alebo digitálnou navigáciou. Ponúka totiž okrem mapových náhľadov aj ďalšie informácie potrebné pre pútnika, ako ubytovanie, stravovanie, popis trasy….
Bedeker je možné získať na objednávku zo stránky v sekcii obchod, alebo si ho zakúpiť priamo vo vyznačených informačných kanceláriách a pútnických domoch.

Itinerár

Pripravujeme pre Vás možnosť stiahnuť si a vytlačiť jednolistový itinerár konkrétneho úseku, ktorý obsahuje stručný súhrn základných informácii o trase.

(Pripravujeme)

Navigácia cez smartfón

Digitálna navigácia cez smartfón je v dnešnej dobe najpraktickejším, najpresnejším a najpoužívanejším spôsobom navigovania na ceste. Z toho dôvodu je popísaná samostatne.

Núdzové prenocovanie

Pozn.: Starosti s núdzovým prenocovaním odpadajú pri včasnom rezervovaní ubytovacích miest.

Aj pri najlepšom plánovaní sa môže stať, hlavne pri dlhších trasách, že sa niečo pokašle, blíži sa večer a človek zrazu zostane sám bez voľnej postele.

Myslieť aj na takéto prípady a vopred si zabaliť do batohu spací vak a karimatku je dobrá voľba. Väčšina pútnikov to aj robí. Spací vak môže v takýchto prípadoch predstavovať poslednú možnosť ako relatívne pohodlne prečkať noc.

Na núdzové prespanie dobre poslúžia rôzne útulne, prístrešky alebo napríklad rozostavaný otvorený objekt niekde na kraji dediny. Niekedy stačí požiadať o dovolenie a prespať u niekoho na záhrade v altánku alebo terase. Málokto pútnika odmietne. Taktiež niektoré chaty a ubytovne majú možnosť núdzového ubytovania v prípade doneseného vlastného spacieho vaku.

Vo voľnej prírode je to trocha zložitejšie. Slovenská legislatíva je v tomto jednoznačná a treba ju dodržiavať.

V našej krajine sa nachádzajú rôzne veľké územia zaradené do 5 stupňov ochrany prírody. Z toho iba v územiach so stupňom ochrany 1 a 2 je možný voľný pohyb a stanovanie či bivakovanie. V územiach s vyšším stupňom ochrany prírody (ako sú národné parky, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a i.) je prenocovanie v prírode prísne zakázané. V národných parkoch je však povolené prespať na vyhradených miestach podľa návštevného poriadku príslušného národného parku. Taktiež pohyb je tu možný zvyčajne iba od východu po západ slnka a iba po vyznačených turistických chodníkoch. Prosíme pútnikov, aby sa vždy oboznámili s pravidlami platnými pre každú oblasť, v ktorej plánujú prenocovať v prírode, rešpektovali tieto pravidlá a chránili tak našu krásnu prírodu.

Riziká na ceste

Každý pútnik vydávajúci sa na púť si musí byť vedomý určitých rizík, počítať s nimi a minimalizovať ich.

Správna výbava, lekárnička, sledovanie počasia… sú opatrenia, ktoré tieto riziká minimalizujú a pomôžu vytvárať pohodu na ceste.

Zoznam najčastejších rizík počas putovania slovenskom nájdete na osobitnej stránke, ktorú pravidelne aktualizujeme.

Máte ďalšie otázky ohľadom prípravy?

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite svoju otázku do našej skupiny na Facebooku. Skúsenejší pútnici Vám radi poradia.

Ak Vám Svätojakubská komunita nevie poradiť, určite nás neváhajte kontaktovať.