Etapa: Liptovská Osada – Donovaly

Popis Etapy

Preparando

Ubytovanie

Stravovanie a potraviny

Pečiatky

Body záujmu