O nás

Priatelia Svätojakubskej
cesty na Slovensku
Camino de Santiago

Kto sme?

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je obnova a propagácia Svätojakubskej cesty na Slovensku. Denne pracujeme na obnove tejto historickej trasy pre novodobých pútnikov, ktorí majú záujem o duchovnú obnovu, spoznanie samého seba a krás našej krajiny.

Čo robíme?

Obnova a značenie historickej Svätojakubskej trasy na Slovensku

Pracujeme na obnove tejto historickej trasy pre novodobých pútnikov, zbierame informácie, koordinujeme aktivity zapojených organizácií a partnerov do celého procesu. Pripravujeme a realizujeme značenie trasy.

Naším cieľom je označiť celú trasu Svätojakubskej cesty z Košíc do Bratislavy aj zo Žiliny do Bratislavy a tým prispieť k obnove pôvodnej historickej trasy Svätojakubskej cesty na Slovensku. Trasa nadväzuje na rakúsku Jacobsweg v mestečku Wolfstahl. V Bratislave sa taktiež spája maďarská Szent Jakab út., ktorá prechádza dedinkou Rajka na maďarsko-slovenskej hranici a popri Dunaji prichádza do hlavného mesta Slovenska.

Tvorba sprievodcov a podpora pri tvorbe siete ubytovaní pre pútnikov

Zbierame informácie, komunikujeme so zástupcami organizácií, ktoré sú zamerané na podporu turizmu a rozvoj regiónu. Okrem toho vytvárame Bedekre – sprievodcov, ktoré obsahujú praktické informácie o trase Svätojakubskej cesty na Slovensku pre jednotlivé etapy. Brožúrky obsahujú popis konkrétnej trasy, profil trasy, ubytovacie možnosti a zaujímavosti v danej lokalite.

Vytvorili sme aj oficiálny slovenský credenciál, ktorý je zaregistrovaný v pútnickej kancelárii v Santiago de Compostela. Slovenský credenciál je platný pre vydanie “Compostely” (dekrétu o absolvovaní púte) a plne akceptovaný. Môžete s ním putovať na Slovensku aj v celej Európe.

Propagácia Svätojakubskej cesty

Venujeme sa propagácii Svätojakubskej cesty na Slovensku s cieľom zlepšiť povedomie o Svätojakubskej ceste na Slovensku doma aj v zahraničí. Spolupracujeme s médiami, aktívne sa zúčastňujeme na kultúrnych podujatiach. Okrem toho prezentujeme a zdieľame informácie pre verejnosť o Svätojakubskej ceste, našich aktuálnych plánovaných aktivitách aj výsledkoch OZ. Našim cieľom je informovať ľudí o prírodných krásach, kultúrnych aj duchovných pamiatkach Svätojakubskej cesty na Slovensku a prilákať domácich aj zahraničných turistov.

Spolupráca s partnermi, občianskymi združeniami v rámci Slovenska aj v zahraničí

Dlhodobo spolupracujeme s partnermi na Slovensku – Konferencia biskupov Slovenska, Klub Slovenských turistov, Slovenským cykloklubom, vyššími územnými celkami, krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, mestami a obcami.

Sme zakladajúcimi členmi Asociácie pútnických organizácií, ktorá je poverená Radou Konferencie biskupov Slovenska  na rozvoj pútnictva na Slovensku.

Upozornenie

Radi by sme upozornili, že okrem nás vykonávajú podobné aktivity aj iné občianske združenia, ktoré založil p. Gerhard Weag a ich cieľom je rozvoj tzv. Jakubskej cesty.

Veľmi často sa stáva, že je naše združenie zamieňané s rôznymi združeniami pána Weaga ako sú Fórum jakubskej cesty, Xacobeo, Jakubská cesta Xacobeo, Svätojakubská cesta, Live AID, Live AID International a pod.

Touto cestou sa chceme dištancovať od akýchkoľvek organizácií, ktoré zastupuje pán Gerhard Weag a od ich aktivít. O týchto združeniach nemáme žiadne informácie a preto nemôžeme podať pútnikom žiadne informácie či rady ohľadom ciest označených ako Jakubská cesta.