Etapa: Partizánska Ľupča – Magurka

Popis Etapy

Preparando

Ubytovanie

Stravovanie a potraviny

Pečiatky

Body záujmu