Etapa: Magurka – Liptovská Osada

Popis Etapy

Preparando

Ubytovanie

Stravovanie a potraviny

Pečiatky

Body záujmu