Etapa: Magurka – Liptovská Osada

Popis Etapy

Pripravujeme

Ubytovanie

Stravovanie a potraviny

Pečiatky

Body záujmu