Partneri

Banskobystrická diecéza
Bratislavská arcidiecéza
Košická arcidiecéza
Trnavský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Cyril and Methodius Route
Košice Región Turizmus
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Nadácia EPH
Dom Quo vadis
Slovenský cykloklub
Klub slovenských turistov