Trasa

Svätojakubská cesta na Slovensku spája dve najväčšie slovenské mestá – Košice a Bratislavu. Celá trasa je dlhá približne 650km a pešo zaberie približne 1 mesiac.
Svätojakubská cesta na Slovensku spája dve najväčšie slovenské mestá – Košice a Bratislavu. Prirodzeným smerom putovania je smer z východu na západ, kde sa trasa napája na rakúsku Jakobsweg v mestečku Wolfstahl. V Bratislave sa taktiež spája maďarská Szent Jakab út, ktorá prechádza dedinkou Rajka (HU) a popri Dunaji prichádza do hlavného mesta Slovenska. Celá trasa je dlhá približne 650km a pešo zaberie približne 1 mesiac. Trasa Svätojakubskej cesty na Slovensku kopíruje stredoveké pútnické koridory, prechádza cez mestá s patrocíniom sv. Jakuba a tiež cez prírodné, cirkevné či kultúrne miesta. Našim cieľom bolo vytvoriť trasu, ktorá bude vychádzať z historických faktov, bude atraktívna a dostupná pre všetkých pútnikov.

Prehľad úsekov

Trasu Svätojakubskej cesty na Slovensku sme rozdelili do deviatich úsekov. Úseky sú zložené z viacerých etáp, z ktorých každá zaberie približne jeden deň chôdze.

Severné Slovensko a Považie