Pravidlá účasti na skupinovej púti 2024

Milí pútnici 

V roku 2024 sme si pre vás pripravili novú krásnu hromadnú púť. Tentokrát ešte dlhšiu ako v minulom roku – etapové putovanie celou slovenskou trasou svätojakubskej cesty, ku ktorej si pridávame ešte aj kus maďarského a rakúskeho Camina. Celý trasa skupinovej púte preto povedie z maďarského Sárospataku, cez Košice celým Slovenskom až do Bratislavy, kde však nehodláme zastať, ale pokračovať až cez rakúsky Wolfsthal až do Viedne. 

Termín púte je už tradične ladený so sviatkom sv. Jakuba, čo je v plnej dovolenkovej sezóne a preto organizácia púte je pre nás o to náročnejšia.

Prosíme preto všetkých účastníkov o určitú dávku pútnickej skromnosti a tolerancie, nakoľko my nie sme profesionálna cestovná agentúra, iba skupina dobrovoľných nadšencov, ktorí všetky aktivity spojené s organizáciu púte zabezpečujú vo svojom voľnom čase.

Prosím, rešpektujte nasledovné pokyny, pomôže to nám aj vám spoločne prežiť príjemné chvíle a odniesť si duchovné, športové a poznávacie zážitky z nášho krásneho Slovenska.

Ďakujeme za pochopenie

Pravidlá účasti

 

Aby sme vedeli zabezpečiť skvelý zážitok pre každého účastníka Skupinovej púte po Svätojakubskej ceste Slovenskom v roku 2023, je nevyhnutné, aby sa každý účastník oboznámil s nasledovnými pokynmi a dodržiaval nasledovné pravidlá putovania.

 • OZ zabezpečí v každej etape určitý počet miest na ubytovanie, ktoré si pútnici budú môcť kúpiť online v procese registrácie.
 • Upozorňujeme na skutočnosť, že nakoľko je termín púte v dovolenkovej sezóne nemusia byť všetky miesta na ubytovanie zabezpečené v jednom ubytovacom zariadení, v krajnom prípade ani v mieste ukončenia etapy.
 • V prípade, že pútník má záujem o etapu, kde sú ubytovacie kapacity naplnené, alebo si chce zabezpečiť ubytovanie sám, môže si zvoliť možnosť Bez ubytovania. V takom prípade si musí pútnik zabezpečiť vlastné ubytovanie. 
 • Aj kapacity bez ubytovania sú obmedzené – ak sa na určitý úsek minú (a na stránke nie sú viac k dispozícii), môže pútnik kontaktovať OZ s prosbou o pomoc. Nevieme však zaručiť, že sa nám podarí zabezpečiť dodatočné miesta na rovnakom mieste a v rovnakej cenovej kategórii. 
 • Všeobecný poplatok za účasť na púti v daný deň je 6 EUR. Tento poplatok pokrýva náklady na prácu sprievodcu a organizačné náklady spojené so zabezpečením ubytovania. Preto nie je možné tento poplatok refundovať v prípade, že v daný deň sa pútnik síce nezúčastní púte, ale využije možnosť ubytovania – napríklad v prípade večerného príjazdu na ubytovanie a začiatok púte nasledujúci deň.
 • Upozorňujeme, že aj v prípade účasti bez ubytovania, sú pútnici povinný rešpektovať pokyny sprievodcu.
 • Sprievodcovia budú počas celej cesty pútnikom k dispozícii telefonicky a prostredníctvom aplikácie WhatsApp.
 
 
Prihlásením sa pútnik zaväzuje:
 • Rešpektovať pokyny sprievodcov, hlavne pri rozdeľovaní postelí, izieb a ubytovacích zariadení.
 • Registračný poplatok zahřňa účastnícky poplatok, náklady na vybavenie ubytovania, ubytovanie a stravu (voliteľne). Ostatné  dodatočné náklady vzniknuté počas putovania si pútnik hradí individuálne (cestovné lístky, taxi, vstupenky,…)
 • V prípade, že pútnik, ktorý už svoju účasť a ubytovanie zaplatil, sa nebude môcť púte zučastniť, oznámi to OZ-ku bezodkladne telefonicky. V takom prípade OZ vráti poplatok pútnikovi, pokiaľ svoju účasť zruší minimálne 15 kalendárnych dní pred prvou etapou, na ktorú sa prihlásil. OZ vráti poplatok pútnikovi až po skončení celej púte v Bratislave. V prípade neskoršieho zrušenia účasti na púte, alebo v prípade, že sa pútnik na púť včas nedostaví, vrátenie zaplatenej čiastky už nie je možné.
 • Odporúčame, aby každý pútnik mal k dispozícii určitú hotovosť, nakoľko na mnohých miestach po ceste nie je možné platiť kartou.
 • V prípade, že sa pútnik počas púti zraní, ochorie, alebo zablúdi, musí o tom bezodkladne informovať sprievodcov.
 • V prípade, že pútnik sa z nejakého dôvodu rozhodne počas púte svoju účasť prerušiť alebo skrátiť, musí o tom bezodkladne informovať sprievodcu.
 • Pútnik je povinný rešpektovať pokyny a zákazy platné v jednotlivých ubytovacích zariadení (fajčenie, atď).
 • Pre uľahčenie orientácie v prípade vzdialenia sa od skupiny doporučujeme mať nainštalovanú nejakú navigačnú aplikáciu, napr. Mapy.cz. Súbory trás (.gpx) je možné stiahnúť zo stránky OZ.
 • V cene púte NIE JE zahrnuté poistenie. Každý pútnik je sám zodpovedný za svoje poistenie.
 • Každý účastník je sám povinný odhadnúť svoju fyzickú kondíciu. Na lepšie odhadnutie fyzickej kondície máme k dispozicii aj malý formulár: