Ako je trasa značená

HomeAko je trasa značená

Na Slovensku využívame dva typy značenia: symbol mušle na smerovníkoch a symbol mušle v dlažbe miest.

Svätojakubská cesta je značená na turistických chodníkoch, ktoré spravuje Klub slovenských turistov (KST), na cyklotrasách v správe Slovenského cykloklubu (SCK) a v historických centrách miest. Všetky úseky, ktoré vedú po lesných, poľných cestách a cestách II. a III. triedy spravidla nie sú označené v teréne, ale sú detailne popísané v bedekri (tlačenom sprievodcovi pútnika), ktorý je možné objednať si priamo na našej stránke.

Pracujeme na tom, aby sa nám podarilo označiť celú trasu tak, ako je to v Španielsku alebo iných krajinách. Slovenská legislatíva však vyžaduje veľa povolení, ktoré zatiaľ nebolo v našich silách vybaviť.

Značenie Svätojakubskej cesty na Slovensku

Ukážky značenia nájdete popísané nižšie. Kliknutím na fotografiu ju zväčšíte.

Na turistických smerovníkoch Klubu slovenských turistov (KST) je umiestnená nálepka na tabuľke, ktorá ukazuje farbu trasy a najbližší cieľ.

Na cyklosmerovníkoch sú umiestnené samostatné tabuľky, kde je vyznačený počet km do najbližšieho cieľa.

V centrách miest sú umiestnené bronzové mušle (napr. Nitra a Košice)

V centrách miest sú umiestnené šamotové mušle (napr. Nitra a Košice)

Občas môžete nájsť v teréne doplnkové značenie – nálepku žltej mušle na modrom podklade.

V niektorých obciach a mestách sa doplnkové značenie nachádza aj na obecnej infraštruktúre, na autobusových zastávkach, stĺpoch s verejným osvetlením a podobne.

Dôležité upozornenie

Okrem nášho značenia existujú úseky, ktoré niekto označil žltými šípkami namaľovanými na stromoch a skalách.

Toto značenie nie je naše a môže pútnika pomýliť. Odporúčame sa ním neriadiť.