Etapa: Banská Bystrica – Zvolen

Popis Etapy

Modrou značkou vedúcou od stanice Banská Bystrica – Mesto sa dostaneme ku Kostolu povýšenia Svätého Kríža, ktorý patrí ku komplexu Banskobystrickej Kalvárie na kopci Urpín (510 m). Ďalej pokračujeme k okraju lesa, postupujeme ponad mostíky k Hvezdárni – na Vartovku (569 m), stúpame na Kozlinec (705 m) a pokračujeme lesným terénom na Mičinské lúky (495 m).

Ďalej postupujeme do lokality Hrabová a následne do obce Lukavica (340 m). Za obcou pri potoku Lukavica je cez lávku prístup k minerálnemu prameňu Medokýš.

Pokračujeme po štátnej ceste asi 1km na Sampor, rázcestie (335 m), kde stojí Kláštor Premenenia Pána, ktorý od roku 2010 znovu slúži svojmu účelu. Cesta vedie ďalej modrou značkou poľnými cestami Zvolenskej pahorkatiny cez lokalitu Pod Záhradou (445 m) k rázcestiu Pri Salaši (428 m). Je odtiaľ nádherný výhľad na Kremnické a Starohorské vrchy, Veľkú Fatru, Nízke Tatry a Poľanu. Veľmi pekne je vidieť vysielač Suchá hora (kremnická Skalka), vrchol Krížnej a vrcholky Nízkych Tatier.

Zelená značka schádza do obce Sliač, my však budeme pokračovať po modrej cez Sliačsku dolinu (410 m) do mesta Zvolen.

Ubytovanie

Stravovanie a potraviny

Pečiatky

Body záujmu