Etapa: Banský Studenec – Vysoká

Popis Etapy

Banského Studenca pokračujeme po červenej značke (Rudná magistrála)  cez osadu Kysihýbel  (6,6 km) do Banskej Štiavnice. Miestne značenie „Kalvária Banská Štiavnica“ nás dovedie na Banskoštiavnickú Kalváriu (726 m).

Z Radničného námestia stúpame po Novozámockej ulici k parkovisku pod Novým zámkom. Odtiaľ okolo neskorogotického kostola Panny Márie Snežnej na hlavnú cestu. Po chvíli zabočíme vpravo a popod Piargskú bránu pokračujeme popri cintoríne. Na konci chodníka prekročíme cestu a pokračujeme lesným chodníkom k jazeru Klinger. V lete je to príjemné miesto na kúpanie.

Od jazera Klinger pokračujeme červenou značkou cez lesík, kde paralelne s našou trasou vedie aj hlavná cesta do Banskej Štiavnice až k odbočke, ktorá pretne hlavnú cestu do obce Štiavnické Bane (682 m, pôvodný názov Piarg). Zo Štiavnických Baní pokračuje červená značka popri umelo vybudovanom Evičkinom jazere do sedla Pod Pinkovým vrchom (710 m). Stále po červenej značke, na krátkom úseku súbežne s modrým značením, sa dostávame k ďalšiemu sedlu Krížna (698 m).

Zo sedla pokračujeme červenou značkou cez lesík k Richňavskému jazeru. Na otvorenom priestranstve treba dať pozor na značenie. Ako orientačný bod poslúži vysielač, ktorý treba mať po ľavej ruke. Značka je na malom stĺpiku. Richňava je obklopená množstvom chatiek s možnosťou občerstvenia.

Od jazera pokračujeme červenou značkou po asfaltke (4,5 km), premávka tu však nebýva hustá, do obce Vysoká (667 m). V jej blízkosti sa nachádza skala s vyrytými rímskymi číslicami, údajne z čias tureckých nájazdov (mimo značenia). 

Ubytovanie

Stravovanie a potraviny

Pečiatky

Body záujmu