Etapa: Marianka – Bratislava

Popis Etapy

Z Pútnického domu v Marianke pôjdeme doprava okolo námestia 4. apríla k reštaurácii U zeleného stromu. Hneď za ním, už po červenej značke, pôjdeme hore uličkou doľava až ku križovatke, kde je kaplnka Sv. Floriána. Tu odbočuje červená značka doľava a po Štúrovej ul. stúpa hore, do lesa. Ďalej vedie po červenej turistickej značke okolo 422 metrov vysokého vrchu Sekyl. Pod ním sa nachádza Božia muka – drobná kaplnka v tvare murovaného stĺpa. 

Lesnou cestou sa po približne 4 kilometroch dostaneme k tzv. Písanému kameňu. Je to pozostatok hraničného kameňa – severnej hranice kráľovskej Bratislavy a stupavsko-pajštúnskeho panstva. Na kameni sa nachádza erb Bratislavy a rok dohody o vybudovaní hranice – 1600.

Po tejto trase prídeme k smerovníku Za Kačínom a cez malokarpatskú dolinu Kačín k vrchu Klanec. Je to križovatka žltej a červenej turistickej značky. Na tomto mieste sa nachádza altánok a čistinka, kde si môžu pútnici odpočinúť. Následne, striedavo asfaltovou cestou a odlesneným terénom, trasa pokračuje k vojenskej nemocnici sv. Michala. Pri kruhovom objazde pôjdeme doľava na ulicu K Železnej studienke.

Na rázcestí pôjdeme doľava ulicou Pri Suchom mlyne. Cez križovatku s Limbovou ul. musíme byť maximálne opatrní. Prechod pre chodcov je len pár metrov vyššie, pred železničným mostom. Pokračujeme po ulici Pri Suchom mlyne až k Brnianskej ulici, cez ktorú prejdeme po prechode pre chodcov pri benzínovej pumpe. Na druhej strane zase uvidíme červenú značku, ktorá nás cez Dubovú a Bohúňovú zavedie až k Horskému parku. Na konci Bohúňovej ulice, pri Libresso Horárni, odbočíme prudko doľava, na Nekrasovovu ulicu, ku kostolu Panny Márie Snežnej. Od neho zamierime na Hlbokú cestu. Skôr než sa dostaneme až dolu na Štefánikovu, zastavíme sa na Kalvárii. Po Štefánikovej potom pokračujeme do mesta, na námestie SNP. N

ádherným prostredím bratislavského Starého mesta sa dostaneme až na koniec našej cesty, k žltej mušli hrebenatke na kaplnke sv. Jakuba Staršieho na námestí SNP, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.

Ubytovanie

Stravovanie a potraviny

Bufet Amfík snack bar

48.177285, 17.074109
+421 902 544 169
Za bufetom sú toaléty

Eurovea Food Court

Eurovea Pribinova 8, 811 09 Bratislava
48.140146, 17.122707

Komunitné centrum Horáreň

Nekrasovova 2059/12, 811 04 Bratislava, Slovakia
48.156906, 17.094893
horaren.sk
+421903580111

Pečiatky

Farnosť Panny Márie Snežnej

Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava, Slovakia
48.157777, 17.099787
+421 908 090 799

Body záujmu

Bratislavská kalvária

Na Kalvárii, 811 04 Bratislava, Slovakia
48.160033, 17.099416

Kaplnka sv. Anny

48.247833, 17.064997

Kaplnka sv. Floriána

Budovateľská 238/17, 900 33 Marianka, Slovakia
48.246493, 17.058102