Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

V našom občianskom združení OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago sme odhodlaní chrániť Vaše súkromie. Prevádzkujeme webovú stránku www.caminodesantiago.sk.

Tento dokument vysvetľuje prečo zbierame osobné údaje, ako ich používame, podmienky za ktorých Vám ich poskytnúť ostatným poskytovateľom a aké právne a možnosti máte. Týka sa to všetkých našich aktivít, nielen tejto web stránky.

Z času na čas sa obsah tohto dokumentu môže meniť a dopĺňať, preto Vás prosíme aby ste na túto stránku znova zavítali a oboznámili sa so zmenami, ktoré sa môžu udiať. Využívaním našich služieb súhlasíte s týmito podmienkami.

Akékoľvek otázky ohľadom týchto pravidiel nám prosím pošlite cez náš kontaktný formulár.

Kto sme

Sme občianske združenie Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku – Camino de Santiago, IČO 42360081, so sídlom Juraja Holčeka 121, 900 86 Budmerice, Slovensko.

Ďalšie kontaktné údaje nájdete na stránke kontakt.

Ako pristupujeme k ochrane Vašich osobných údajov?

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne. Sami sme radi, keď sa s našimi vlastnými údajmi narába zodpovedne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré získame počas Vašej návštevy na stránke www.caminodesantiago.sk (ďalej len „táto stránka / naša stránka“) boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Od 25.05.2018, vrátane, sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, s už celkom známou skratkou aj širokej verejnosti – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre Vás a Vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorou by sme Vás mohli priamo alebo nepriamo identifikovať. Niektoré sú zrejmejšie, ako napríklad Vaše meno, priezvisko, či adresa (ak si u nás zakúpite nejaký produkt), ale iné sú menej jasné, ako napríklad lokalizačné údaje alebo Váš online identifikátor (napríklad tvoja IP adresa).

Akým spôsobom získavame Vaše osobné údaje?

Získavame ich v prípade, že vyplníte členskú prihlášku do nášho občianskeho združenia. Tak isto ak navštívite našu webovú stránku, zanecháte na nej komentár alebo sa prihlásite na niektoré z našich podujatí. Vaše osobné údaje zbierame tiež vtedy, keď si objednáte emailom alebo prostredníctvom formulára na našej stránke informačné materiály alebo upomienkové predmety.

Aké údaje uchovávame?

Zbierame informácie o osobách, ktoré sa prihlásia do nášho občianskeho združenia alebo na naše podujatia. Zbierame tak isto informácie ak navštívite naše stránky, zanecháte tam komentár alebo nám zašlete svoju požiadavku emailom, prípadne sa prihlásite na odber nášho newslettera. V tabuľke nižšie nájdete zoznam údajov ktoré zbierame, aj za akým účelom. Osobné údaje, ktoré musí používateľ na účely členstva a/alebo účasti na podujatí organizovanom našim združením alebo zaslaním objednávky poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

  • meno a priezvisko
  • názov organizácie
  • kontaktná adresa
  • emailová adresa
  • telefónne číslo
  • IČO a IČ DPH

Ak ste nám poskytli dar vkladom na náš účet, máme k dispozícii Vaše meno a číslo účtu.

V prípade ak ste sa zúčastnili nášho podujatia, môžeme mať k dispozícii Vašu fotografiu.

Počas Vašej návštevy na tejto stánke zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili túto stránku (bežne nazývané ako „referrer“), koľko času ste na našej stránke strávili, ktoré konkrétne podstránky ste si pozreli a podobne. Tieto informácie považujeme rovnako za Vaše osobné údaje, keďže ide o to, čo na tejto stránke robíte a preto s nimi narábame len v zmysle vyššie uvedených zákonov.

Ak sa rozhodnete prihlásiť sa k odberu noviniek na tejto stránke, urobíte tým tak, že nám dobrovoľne poskytnete Vašu e-mailovú adresu a prípadne aj Vaše meno a ďalšie informácie odoslaním formulára na prihlásenie sa k odberu noviniek. Tieto informácie využívame na to, aby sme Vám následne odoslali pravidelne e-mail s novinkami na našej stránke, prípadne Vás kontaktovali za iným účelom. Žiadne z týchto informácií nikdy neposkytneme iným ľuďom alebo obchodným subjektom, ak nám k tomu dopredu nedáte svoj vyslovený súhlas. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť a my Vaše informácie následne zmažem. Ak sa rozhodnete používať alebo získať inú službu na tejto stránke, môžete dobrovoľne zadať svoje informácie do rôznych formulárov na našich stránkach: e-book zdarma, video zdarma, prístup do webinára a pod.

Cookies

Podobne ako ostatné stránky na webe, aj my používame na prevádzku našich stránok „cookies“ (koláčiky 🍪). Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Vďaka nim môžeme lepšie pochopiť Vaše správanie na našej stránke, napríklad môžeme vidieť, či ste na našej stránke už predtým boli a tým pádom Vám zobraziť obsah, ktorý pre Vás môže byť zaujímavejší. O tom, že koláčiky (🍪) používame, Vás informujeme hneď pri príchode na našu stránku malým oznámením v dolnej časti stránky, kde Vás zároveň žiadame o súhlas s ich používaním. Ak si neprajete cookies na svoj počítač ukladať, môžete si ich deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači. Naša stránka potom však nemusí fungovať úplne správne, napríklad sa Vás môže stále dokolečka pýtať, či Vám neprekáža cookies používať. Koláčiky sú fajn a bez nich webové stránky už nefungujú celkom tak dobre, ako kedysi.

Podobne ako iné webové stránky, na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu rozdeľujeme návštevníkov našej stránky do rôznych záujmových skupín (teda, aktuálne to ešte nerobíme, ale plánujeme to v budúcnosti robiť). Právnici to nazývajú profilovanie návštevníkov webovej stránky. Pre Vás to má tú výhodu, že Vám vieme poslať e-mail alebo zobraziť článok, ktorý je pre Vás zaujímavejší. V kocke, na základe tohto systému Vás nezaťažujem informáciami, ktoré sú mimo okruhu Vašich záujmov. Ak Vám profilovanie prekáža, môžete nám poslať správu pomocou kontaktného formulára a my sa Vám k nej v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky vyjadríme.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče a narábanie s nimi.

Na čo tieto informácie o tebe používame (účely)?

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov je informovanie o činnosti združenia, o témach, ktoré súvisia s činnosťou združenia, o možnostiach zapojiť sa do našich aktivít a o možnosti podporovať o. z. Priatelia Svätojakubskej cesty – Camino de Santiago alebo za účelom predaja a distribúcie informačných materiálov alebo upomienkových predmetov.

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu.

Ak ste nám poskytli svoje údaje za účelom odberu newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje dovtedy, kým sa neodhlásite z odberu newslettra.

V prípade poskytnutia daru vkladom na náš účet spracovávame Vaše údaje v účtovných dokladoch najdlhšie po dobu 10 rokov.

Ak ste nám poskytli fotografie na propagačné účely, Vaše osobné údaje spracovávame do odvolania vášho súhlasu.

Citlivé údaje

Nezhromažďujeme osobné údaje osobitnej kategórie (údaje o genetike, biometrické údaje, rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo), psychická identita a psychická pracovná spôsobilosť, informácia o trestnej a administratívnej zodpovednosti za porušenie predpisov).

Žiadame Vás aby ste nám tieto údaje ani neposkytovali.

Možnosť odhlásenia

Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť. My Vaše údaje zablokujeme alebo úplne zmažeme.

Systém ochrany Vašich údajov na našej stránke

Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu Vašich údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov. Jadro tejto stránky a všetky jej moduly (súčasti) udržiavame pravidelne aktuálne. Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://. V praxi to znamená, že nikto iný okrem nás a Vás nemôže vidieť, ktorú časť stránky ste navštívili, rovnako nemôže vidieť ani to, aké údaje ste na našej stránke zadali, nakoľko všetka komunikácia medzi Vaším počítačom a našou stránkou je šifrovaná.

Ďalšie aktivity, ktoré využívame pre minimalizáciu zneužitia a odcudzenia spracovávanych osobných údajov:
Minimalizácia spracovávaných a uchovávaných osobných údajov.
Správne postupy bezpečného správania sa v súvislosti s PC a notebookmi, mobilnými zariadeniami, online prístupom, správou hesiel, hostingom a bezpečnosťou záloh a ich fyzickej bezpečnosti.
Neustále zlepšovanie bezpečnosti a vzdelávania nášho tímu aj v oblasti bezpečnosti uchovávaných osobných údajov.

Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť, že by sa naša stránka stala predmetom hackerského alebo podobného útoku. Ak by sa to náhodou stalo a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budeme Vás do 72 hodín informovať o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov, aby sme spoločne vypracovali ďalší postup.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva. Tie nájdete v sekcii vyššie.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame o Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-maile, ktorý sme Vám zaslali, alebo nás kontaktujete. V prípade, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše údaje vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Na Vašu žiadosť Vám radi oznámime aj zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje mi písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy a Vášho mena, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť ich účelov a spôsobu ukladania (napríklad všetky logy na serveroch) Vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť na presun k inému poskytovateľovi.

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 7 dní od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Zároveň vyhlasujeme, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov (napríklad Google Analytics), ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálnej možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k Vašim údajom prístup?

Naša stránka funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s poskytovateľmi. Tých využívame napríklad na dodanie služieb alebo funkcií, ktoré by bolo inak veľmi náročné replikovať na našej stránke. Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú Vaše osobné údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení. Všetky tieto zmluvy môžete nájsť nižšie v ich znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Ads (reklama Google): https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics (sledovanie návštevnosti stránky): https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Google Search Console (analýza vyhľadávania vo vyhľadávači Google): https://privacy.google.com/businesses/compliance/

AdWords (reklama prevádzkovaná spoločnosťou Google): https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Mailchimp (e-mail marketing): https://mailchimp.com/gdpr/

Akismet (ochrana proti spamu a falošným komentárom): https://akismet.com/gdpr/https://automattic.com/privacy/ a špeciálne pre

Akismet Spam Filterhttps://automattic.com/privacy-notice/

Websupport (prevádzkovateľ webhostingu a emailových služieb): https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby alebo produkty tretích strán, či na ich webové stránky. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás cez kontaktný formulár a my Vašu otázku čo najrychlejšie zodpovieme. Ďakujeme!

V niektorých článkoch nájdete odkazy, ktoré odkazujú na produkty alebo služby od našich partnerov. Ak kliknete na tieto odkazy a následne sa rozhodnete si daný produkt alebo službu kúpiť, môžeme dostať drobný prípevok od predávajúceho na prevádzku stránok a krytie nákladov. Je to pre Vás zadarmo, bez zmýšenia ceny produktu pre Vás. Kúpou produktov cez takéto linky nám pomôžete prevádzkovať naše stránky a pritom to Vás osobne nič nestojí.

Neposkytujem Vaše údaje tretím stranám

Nepredávamneobchodujem ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem Vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa mňa to nie je fér a zároveň Vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo mi môžeš poskytnúť. Výnimkou sú sprostredkovatelia, o ktorých som Vám poskytol informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí mi pomáhajú doplniť funkcionalitu na stránke (napríklad Mailchimp získa tvoju emailovú adresu, aby som Vám cez tento portál vedel odoslať e-mail). Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskou zmluvou, ktorú mám s nimi uzavretú, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním Vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné. Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke. Táto verzia podmienok je platná od 24.06.2020.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíš mi prosím cez náš kontaktný formulár.